GyroSec

Drzwi obrotowe z kontrolą dostępu GyroSec zostały wyposażone w zaawansowany system wykrywania obecności. System wykrywa osoby przechodzące wraz z przedmiotami tj. torby, plecaki. System kontroli dostępu wraz z detekcją pozwala na przejście dwóch autoryzowanych osób z przeciwnych kierunków w tym samym momencie.

W sytuacji, gdy w tym samym momencie z jednej strony drzwi obrotowych przechodzi osoba autoryzowana a z drugiej strony próbuje przejść osoba bez wcześniejszego uwierzytelnienia, drzwi wprowadzane są w stan alarmu, co skutkuje przywróceniem drzwi do pozycji wyjściowej. W związku z zaistnieniem tej sytuacji osoba bez autoryzacji powinna opuścić pole wejścia, by umożliwić przejście osobie autoryzowanej.

Drzwi obrotowe z kontrolą dostępu są wyposażone w UPS, światła LEDowe, syntezator głosowy oraz tablet, dzięki któremu można ustawić podstawowe parametry urządzenia.

Cechy charakterystyczne drzwi:

 • Drzwi zapobiegają nieautoryzowanemu przejściu osoby z przeciwnego kierunku, pomimo poprawnej autoryzacji osoby z danego kierunku,
 • Do wyboru cztery średnice śluzy (wymiary zewnętrzne): 1720 mm, 1920 mm, 2120 mm, 2300 mm,
 • Drzwi dostępne w wersji z trzema lub czterema skrzydłami,
 • Przepustowość – do 24 osób łącznie w obu kierunkach na minutę

Korzyści z zastosowania drzwi:

 • Kontrola pojedynczego przejścia,
 • Automatyczny system cofania minimalizuje ryzyko zatrzaśnięcia osoby lub przedmiotu przy przejściu przez drzwi
Drzwi obrotowe z kontrolą dostępu GyroSec

Funkcjonalność:

 • Przejście w obu kierunkach, kontrolowane w sposób elektroniczny,
 • Opcjonalnie drzwi można wyposażyć w system Anti Piggy Backing, który wykrywa próbę przejścia więcej niż jednej osoby w jednym cyklu w danej ćwiartce (w przypadku drzwi czteroramiennych). Zastosowanie takiego rozwiązania możliwe jest dzięki zastosowaniu w suficie śluzy specjalnych czujników.
 • Funkcja drogi ewakuacyjnej

Tryby pracy:

 • Tryb dzienny – przy wyborze tego trybu dla kierunku wejście i / lub wyjście dozwolone jest swobodne przejście bez konieczności wcześniejszej autoryzacji.
 • Tryb automatycznego cofania – drzwi zostały wyposażone w specjalny czujnik, który w przypadku wykrycia przedmiotu miedzy panelem szklanym a obudową powoduje zatrzymanie działania drzwi i automatyczne ich wycofanie do punktu wyjściowego

Prosta integracja drzwi obrotowych w środowisku pracy:

 •  Drzwi karuzelowe Gunnebo współpracują z systemami rejestracji czasu pracy (RCP),
 •  Drzwi współpracują z różnymi typami zbliżeniowymi czytników tj.
  - kart magnetycznych,
  - kodów kreskowych,
  - kart RFID,
  - kodów QR,
  - biletów,
  - kart chipowych.
 • Urządzenia są przystosowane do współpracy z systemami przeciwpożarowymi PPOŻ