Budynki przemysłowe

Urządzenia Gunnebo do budynków przemysłowych

Kontrola dostępu w obiektach przemysłowych

Budynki przemysłowe narażone są na szereg niebezpieczeństw związanych z dostępem osób nieupoważnionych, co warunkuje potrzebę zapewnienia skutecznej ochrony ludzi, mienia i informacji na ich terenie poprzez kontrolę i weryfikację osób przechodzących oraz zastosowanie dodatkowych funkcjonalności, jak rejestracja wejść i wyjść. Ponadto w zależności od rodzaju działalności danego obiektu w wielu z nich istnieje ryzyko wypadku, którego skutki ograniczyć lub złagodzić mogą efektywne zabezpieczenia.

Systemy zabezpieczeń i kontroli dostępu firmy Gunnebo zagwarantują skuteczną ochronę na całym terenie zakładów produkcyjnych, elektrowni, zakładów petrochemicznych czy hal magazynowych, jak również w najbardziej wrażliwych obszarach wydzielonych w obrębie takich obiektów przemysłowych.

Prezentowane w naszej ofercie rozwiązania stanowią efektywną barierę zabezpieczającą budynki przemysłowe przed wtargnięciem osób niepowołanych, dając możliwość regulacji ruchu w zależności od indywidualnego charakteru i przeznaczenia danego pomieszczenia czy sektora. Na terenie obiektów przemysłowych istotnymi zaletami będą także wysoce odporna konstrukcja oferowanych urządzeń, jak również możliwość zintegrowania systemów zliczania osób przechodzących czy rejestracji czasu pracy.

W tym obszarze rekomendujemy zastosowanie następujących urządzeń:

– Kołowroty pełnowymiarowe,
– Tripody,
– Drzwi bezpieczeństwa,
– Śluzy osobowe