DRZWI BEZPIECZEŃSTWA

Ochrona wrażliwych obszarów firmy z drzwiami bezpieczeństwa

Drzwi bezpieczeństwa posiadają certyfikaty zgodności z międzynarodowymi standardami i normami w zakresie odporności ogniowej, włamaniowej oraz antywybuchowej. Drzwi dedykowane są głównie do obszarów wysokiego ryzyka, gdzie wymagane jest zachowanie najwyższego poziomu zabezpieczenia. Przed wprowadzeniem na rynek drzwi bezpieczeństwa produkowane przez Gunnebo zostały poddane rygorystycznym testom, potwierdzającym spełnienie wymaganych standardów oraz niezawodności ich działania.

W ofercie Gunnebo dostępne są następujące modele drzwi bezpieczeństwa:

MagTek

DarTek

BlasTek

RamTek

VulTek