ŚLUZY OSOBOWE

Śluzy osobowe znajdują swoje zastosowanie w obiektach, gdzie wymagany jest wyższy poziom zabezpieczenia wejścia.

W miejscach o szczególnych wymogach bezpieczeństwa rekomendujemy zastosowanie śluz osobowych. W ofercie Gunnebo dostępne jest kilka modeli śluz, w tym sferyczne i półsferyczne, które w sposób kontrolowany regulują przepływ osób do obszarów szczególnie chronionych w obiekcie. Śluzy osobowe zapewniają efektywną ochronę wytyczonego obszaru na danym obiekcie bez naruszenia swobody przemieszczania się osób uprawnionych. Śluzy osobowe oferowane przez Gunnebo zostały zaprojektowane, aby przepływ osób odbywał się w sposób naturalny i intuicyjny. Śluzy można zaprogramować, aby otwierały się w sposób automatyczny bądź ich otwieranie może być nadzorowane przez inne osoby.

W ofercie Gunnebo dostępne są następujące modele śluz osobowych:

HiSec

CompacSas

SkySas

UniSas