DarTek

Drzwi kuloodporne są odpowiedzią na potrzeby i zagrożenia dzisiejszego świata, pełniąc podwójną funkcję: uniemożliwienia dostępu osób niepowołanych i zapewnienia bezpieczeństwa osobom upoważnionym do wstępu na teren chroniony. Drzwi bezpieczeństwa DarTek wspomagają skuteczną ochronę obszarów wysokiego ryzyka poprzez zapewnienie kontrolowanego dostępu przy dodatkowej odporności na atak bronią palną.

Certyfikowane drzwi kuloodporne dla każdej lokalizacji

DarTek to spełniające normy unijne atestowane drzwi, które ochronią budynki i poszczególne pomieszczenia nie tylko przed wtargnięciem osób niepowołanych, ale i skutkami ostrzału – dostępne modele charakteryzują się odpornością na atak bronią palną do klasy FB6. Ich wykorzystanie w strefach bezpiecznych pozwoli również na przekształcenie wybranych obszarów w pomieszczenia pancerne.

Wybrane wersje posiadają dodatkową izolację termiczną poprawiającą bilans energetyczny budynku, w którym są zainstalowane. W obliczu rosnącej popularności oraz powszechności wykorzystania broni typu kałasznikow w działaniach terrorystycznych Gunnebo oferuje także modele drzwi DarTek odporne na ostrzał z tych właśnie karabinów.

Wybierz produkt, który najlepiej spełni Twoje wymagania

MagTek

BlasTek

RamTek

VulTek