Normy i standardy regulacyjne

Normy i standardy regulacyjne dla drzwi bezpieczeństwa

Wandalizm, włamanie, atak bronią palną czy eksplozje materiałów wybuchowych – to główne zagrożenia, które mogą dotknąć nas w najmniej spodziewanym momencie. Profilaktyka jest zawsze mile widziana, szczególnie tam, gdzie istnieje zagrożenie życia ludzkiego. W takim przypadku rekomenduje się zaopatrzenie w wysokiej jakości produkty, specjalne dedykowane do ochrony i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Właśnie dlatego, z myślą o potrzebach obiektów wrażliwych, tj. parkingów samochodowych, centrów handlowych, budynków biurowych, banków, lotnisk czy elektrowni jądrowych, Gunnebo przygotowało specjalną grupę produktów – drzwi bezpieczeństwa. Nasze propozycje posiadają certyfikaty międzynarodowych, niezależnych podmiotów badawczych zgodne z regulacjami i standardami europejskimi.

Certyfikacja gwarancją pewności i poczucia bezpieczeństwa

W Gunnebo wierzymy, że nasz klient nigdy nie powinien mieć wątpliwości co do adekwatności i skuteczności środków bezpieczeństwa zastosowanych w danym miejscu – gdziekolwiek się znajduje, włączając w to obszary wysokiego ryzyka. Z tego względu przed wprowadzeniem na rynek produkowane przez Gunnebo drzwi bezpieczeństwa zostały poddane rygorystycznym testom potwierdzającym ich zgodność z wymaganymi standardami oraz niezawodność działania.

Normy i standardy, które spełniają poszczególne modele w naszej ofercie wskazano poniżej:

EN 356 – norma obejmująca standardy i klasyfikację szyb stosowanych w drzwiach bezpieczeństwa pod kątem aktów wandalizmu i prób włamania,

EN 1627 – norma dotycząca okien i drzwi pod względem ochrony przed aktami wandalizmu i włamaniem. W celu określenia ich standardów odporności w tym zakresie, nasze produkty poddano testom na:

  • Odporność na obciążenia statyczne zgodnie z normą EN 1628,
  • Odporność na obciążenia dynamiczne zgodnie z normą EN 1629,
  • Odporność na akty wandalizmu zgodnie z normą EN 1630,

EN 1522 – norma obejmująca standardy i klasyfikację drzwi i okien pod kątem kuloodporności (7 klas odporności na atak z różnych rodzajów broni palnej),

EN 1063 – norma dotycząca klasyfikacji oszklenia drzwi bezpieczeństwa pod kątem kuloodporności,

EN 13501-2 – standard określający procedurę klasyfikacji produktów bezpieczeństwa w zakresie ognioodporności oraz przepuszczalności dymu. Stosuje się dwie metody badania wytrzymałości produktów:

  • E – w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia,
  • I – w zakresie izolacji termicznej lub wytrzymałości przy wystawieniu na działanie ognia,

EN 1634-1 – norma dotycząca testów, w ramach których produkt wystawiony jest na działanie wysokiej temperatury – pieca rozgrzanego nawet do 1 050°C,

EN 13123/124-1 – standardy dotyczące wybuchoodporności drzwi, okien i wygrodzeń rozpatrywanej w oparciu o testy przeprowadzone z wykorzystaniem rury uderzeniowej w warunkach laboratoryjnych,

EN 13123/124-2 – standardy dotyczące wybuchoodporności drzwi, okien i wygrodzeń rozpatrywanej w oparciu o testy przeprowadzone na zewnątrz, w warunkach pozalaboratoryjnych.

Świadomość zakresu ochrony gwarantowanej przez zgodność produktu ze wskazanymi normami pozwoli nie tylko wybrać optymalny rodzaj zabezpieczeń, ale i zapewni poczucie pewności i bezpieczeństwa, które jest dla naszych klientów najważniejsze. Więcej szczegółów na temat testów, którym poddawane są oferowane przez nas drzwi znaleźć można w tym dokumencie.