Ochrona perymetryczna

Ochrona perymetryczna terenu, zwana również obwodową, stanowi pierwszą linię ochrony obiektu szczególnie narażonego na wtargnięcie osób niepowołanych. Systemy ochrony perymetrycznej mają za zadanie przeciwdziałać możliwym zagrożeniom, w tym działaniom o charakterze terrorystycznym i aktom wandalizmu, oraz zapobiegać poszkodowaniu osób, powodowaniu strat materialnych czy zakłócaniu funkcjonowania zabezpieczanych obszarów.

W obliczu współczesnych zagrożeń zapotrzebowanie na skuteczną ochronę perymetryczną oraz wydajne systemy i urządzenia dostosowane do potrzeb i specyfiki danego obszaru wysokiego ryzyka staje się coraz powszechniejsze. Każdy obszar wrażliwy – z uwagi na znaczne zróżnicowanie zarówno pod względem funkcjonowania, jak i obowiązujących norm wewnętrznych – wymagać będzie zastosowania innego rodzaju zabezpieczeń. Oferta Gunnebo obejmuje szereg wydajnych rozwiązań, włączając w to produkty o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa zapewniające ochronę antyterrorystyczną. Ich skuteczność potwierdzają przeprowadzone testy i przyznane certyfikaty, zaś elastyczność zastosowań umożliwiają innowacyjne rozwiązania montażowe. Dzięki temu prezentowane produkty instalować można również w miejscach, w których występują znaczne ograniczenia konstrukcyjne.

Wybierz produkt, który najlepiej spełni Twoje wymagania:

Bollardy

Zapory drogowe klinowe

Bramy szybkobieżne